projekt. dokumentácia - kurenari24.sk | kúrenári - vodári - plynári

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

projekt. dokumentácia

kúrenie


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA


Ak riešite nové vykurovanie, mali by ste začať projektom. Projektovú dokumentáciu budete potrebovať pre podanie stavebného povolenia, alebo ohlášky. Všeobecne odporúčame pri väčších úpravách, alebo kompletných rekonštrukciách (pri novostavbách je to samozrejmosť) nechať spracovať projektovú dokumentáciu. U malých jednoduchých bytov v bytovej zástavbe to potrebné nie je.


 
Projektant spočíta celkové tepelné straty vykurovaného objektu, potrebuje na to informácie o vykurovanom priestore ako napr hrúbka stien a z akého sú materiálu (každý materiál má svoj koeficient prestupu tepla), veľkosť okien a druh, ktoré múry sú ochladzované vonkajšou teplotou napr obvodové steny, svetlíky, chodby alebo schodiska, a ktoré sú naopak ohrievané ako napr haly, predsiene umiestnené medzi izbami.

Vždy sa vychádza z kubatúry (m3) vykurovaných priestorov.

Štandardne sa počítajú izby na 20 C, chodby, schodiská a pod na 15 C a kúpeľne na 24 C to všetko pri vonkajšej teplote -10 až -15 C podľa lokality.

Ďalej navrhne typ a rozmery telies, ktoré najlepšie vyhovujú danému priestoru, ideálne umiestnenie telesa je pod oknami, aby v miestnosti dobre a efektívne prúdil vzduch. Pri strešných oknách je takmer nevyhnutné, aby zdroj tepla bol umiestnený pod oknom, inak hrozí orosenie okien
.

Ďalšia dôležitá časť vykonávacieho projektu je dimenzia potrubia a jeho trasa, u dvojtrubkového systému je najväčšia dimenzia u zdroja - kotol a naopak najmenšia u posledného telesa. Nevhodné sú vrchné rozvody (nad dverami) v prípade, že nemožno inak je potrebné umiestniť odvzdušňovacie ventily v najvyššom mieste.

Projekt by mal riešiť aj spôsob oddymenia spalín a pripojenie na zdroj (plyn, elektrika, PB, LTO, tuhé palivá).

Projektová dokumentácia obsahuje technickú správu (opis spôsob vykurovania), výkresy (pôdorys, rezy, situácie, ...) výpis základného materiálu.

 

Ak rekonštrujete existujúce etážové kúrenie, možno vychádzať zo súčasných hodnôt.  Avšak ak sa od doby montáže pôvodného kúrenie zmenila situácia, napríklad výmena okien, zateplenie fasády, strechy, zmeny priečok atď, doporučujeme rovnako nechať spracovať projektovú dokumentáciu. Rezervy pri prepočítavaní výkone telies zvyšujú celkovú cenu a pri väčšom množstve telies sa oplatí nechať si výkonmi spočítať presne.   

    

Základný princíp vykurovania:
Kotol sa spaľovaním zdroja (plyn, elektrika, LTO, tuhé palivá), využíva k ohriatiu vykurovacej vody na prevádzkovú teplotu (60-90 C) a potrubím za pomocou čerpadla túto zohriatou vodu dopravuje do vykurovacieho telesa, ktorý odovzdáva tepelnú energiu - sála do miestnosti, voda sa ochladí (odovzdaním tepelnej energie) a vracia sa do kotla.

Vykurovací systém musí byť vybavený bezpečnostnými prvkami:

  • ako je expanzná nádoba a poistný ventil, pri ohriatí vody rastie tlak, ktorý vyrovnáva práve expanzná nádoba a poistný ventil otvorí systém, ak presiahne dvojnásobku prevádzkového tlaku (cca 3bar).

  • pred kotlom osadiť filter na vykurovaciu vodu, praktické je kotol aj telesá osadiť uzatváracími prvkami, aby pri demontáži (oprave) nebolo nutné vypúšťať celý systém   Ak potrebujete pomôcť s výberom kotla pre váš konkrétny prípad, napíšte nám, pokúsime sa Vám v čo najkratšom čase odpovedať.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky PageRank ikona zdarma