desatoro plynu - kurenari24.sk | kúrenári - vodári - plynári

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

desatoro plynu

plyn


DESATORO PLYNU


Dostatočné zásoby zemného plynu

Zemný plyn je jediným palivom, ktorého celosvetové overené zásoby neklesajú, ale rastú.


Vysoký využiteľný energetický obsah

Zemný plyn má vyšší energetický obsah v porovnaní s tuhými palivami a je porovnateľný s používanými kvapalnými palivami. Účinnosť plynových spotrebičov je v porovnaní so spotrebičmi na tuhé a kvapalné palivá vyššia. Na vykurovanie je použitie zemného plynu najefektívnejšia zo všetkých primárnych palív.


Hospodárny a má úspornú prevádzku

Výrobcovia plynových spotrebičov venujú veľkú pozornosť ďalšiemu zvýšeniu hospodárnosti využívania energetického obsahu zemného plynu. Plynové spotrebiče ponúkajú užívateľovi rýchlu a ľahkú regulovateľnosť spaľovacieho procesu.

Ekológia prepravy zemného plynu

Doprava zemného plynu od náleziská až ku konečnému odberateľovi samostatným distribučným systémom je vďaka uloženia pod povrchom nezávislá na klimatických pomeroch a verejných komunikáciách a nijako nenarúša ráz krajiny. Výstavba plynovodov je spojená s minimálnym zabratím pôdy, ktorá sa vo väčšine prípadov vracia svojmu pôvodnému účelu.


Ekológia použitie zemného plynu

Spaľovaním zemného plynu vzniká v porovnaní s ostatnými palivami niekoľkonásobne menej látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na životné prostredie. Napriek tomu výrobcovia venujú pozornosť nielen zlepšenie prevádzkových vlastností, ale najmä ďalšiemu znižovaniu škodlivých emisií.


Mnohostranné použitie

Okrem známych spôsobov využitia (varenie, príprava TÚV, kúrenie) nachádza plyn čoraz väčšie uplatnenie v priemysle, pri výrobe elektrickej energie a pre pohon motorových vozidiel. Rad odvetví (napr. sklárstvo) sa dnes bez použitia zemného plynu nezaobíde.


Komfort obsluhy spotrebiče

Použitie moderného plynového spotrebiče pre vykurovanie v spojení s vhodným regulačným zariadením znamená pre odberateľov obmedzenie obsluhy zariadenia na minimum - pred vykurovacou sezónou stačí spotrebič zapnúť a po skončení vypnúť.


Úspora investičných nákladov

Odberateľ zemného plynu je priamo napojený na distribučnú sieť. Nemusí preto budovať sklad na tuhé palivá alebo nádrž na kvapalné palivá ani zabezpečovať dodávky týchto palív.


Dlhodobá perspektíva pre výrobcu aj odberateľa

Vďaka vynikajúcim úžitkovým a ekologickým vlastnostiam zemného plynu a dlhodobej perspektíve jeho použitie sú naďalej vyvíjané ekologicky výhodnejšie a efektívnejšie technológie na jeho využitie.


Spoľahlivosť dodávok

Zemný plyn je jediným palivom na domácom trhu, ktorý je zákazníkovi k dispozícii po 24 hodín denne 365 dní v roku.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky PageRank ikona zdarma